• 0-2886-8600-7
 • marimer@ohi-hc.com
 • FAQ

  คำถามที่พบบ่อย

  1.Marimer เมื่อเปิดแล้วจำเป็นต้องแช่ตู้เย็นหรือไม่

  ไม่จำเป็นเพราะสามารถเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียล


  2. ประโยชน์ของน้ำทะเลคืออะไร

  น้ำทะเลประกอบด้วยน้ำและเกลือแร่ที่คล้ายกับของเหลวในร่างกาย โดยธรรมชาติความเข้มข้นของเกลือในน้ำทะเลจะมีค่าสูงกว่าเกลือในร่างกาย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Marimer (มาริเมอร์) จึงมีการลดความเข้มข้นของเกลือในน้ำทะเลให้เท่ากับความเข้มข้นของเกลือในร่างกาย (isotonic) หรือ มีความเข้มข้นสูงกว่าในร่างกายเล็กน้อย (hypertonic) โดยธรรมชาติน้ำทะเลจะอุดมไปด้วยเกลือแร่และแร่ธาตุจำเป็นที่จะช่วยให้ร่างกาย แข็งแรง ซึ่งจะสังเกตได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรามีความเครียด เช่น ช่วงที่อากาศหนาว หรือ ฤดูที่มีละอองเกสรมาก


  3. การใช้ Marimer ชนิด isotonic เป็นประจำทุกวัน จะส่งผลข้างเคียงต่อจมูกหรือไม่

  การใช้ Marimer ชนิด isotonic เป็นประจำทุกวัน จะมีประโยชน์ต่อเยื่อบุโพรงจมูก โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องสัมผัสกับสภาวะแวดล้อมที่อาจทำร้ายร่างกายได้เช่น ความเย็น มลภาวะ และสารก่อการแพ้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์


  4. ระบบการแพร่กระจายอนุภาคขนาดเล็ก คืออะไร

  บรรจุภัณฑ์ ของ Marimer เป็นระบบที่จะส่งผ่านสารละลาย (น้ำทะเล) ไปที่โพรงจมูกอย่างอ่อนโยน และทำให้หยดเล็กๆหรือละอองของน้ำทะเลสามารถสัมผัสและติดกับเยื่อบุโพรงจมูกได้ดี


  5. Marimer Spray หลังจากเปิดใช้แล้วจะเก็บไว้ได้นานแค่ไหน

  บรรจุภัณฑ์ของ Marimer ภายในจะมีถุงที่มีลิ้นปิดเปิดบรรจุน้ำทะเลอีกชั้นหนึ่ง ทำให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้จนถึงวันหมดอายุ (3 ปีหลังการผลิต) แม้เปิดใช้แล้ว และตัวลิ้นปิดเปิดจะเป็นตัวป้องกันการปนเปื้อน อย่างไรก็ตามแนะนำว่าควรทำความสะอาดหัวพ่น อย่างสม่ำเสมอ


  6. เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า น้ำทะเลที่นำมาใช้จะปราศจากมลภาวะ

  การนำน้ำทะเลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ Marimer นั้นจะต้องคำนึงถึงคุณภาพสูงสุดของน้ำทะเลที่นำมาใช้ โดยน้ำทะเลจะถูกเก็บมาจากบริเวณที่เป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพของน้ำ ซึ่งเป็นย่านที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงหอยนางรมได้ จะทำการเก็บน้ำจากความลึกหลายๆ เมตร (สารพิษจะลอยบริเวณผิวน้ำ) และมีการวิเคราะห์น้ำทันที่ที่เก็บเป็นประจำ หลังจากนั้นจีงนำไปผ่านกระบวนการกรองพิเศษ เพี่อทำให้ปราศจากเชื้อ เหลือเพียงเกลือและแร่ธาตุที่จำเป็น ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำทะเลนั้น ก่อนการบรรจุ ในห้องปราศจากเชื้อ และจะมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบทุกขั้นตอน


  7. เราสามารถใช้(หัวพ่น) Marimer ร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่

  ได้ แต่ว่าหัวพ่นของ Marimer จะต้องถูกทำความสะอาดทุกครั้ง แต่ดีที่สุดแล้ว ผลิตภัณฑ์ Marimer ควรใช้เฉพาะบุคคลโดยเฉพาะถ้าทุกคนในครอบครัวมีอาการเป็นหวัด


  8. เราควรจะกลืน Marimer หรือเป่าทิ้งจากทางจมูก

  แม้ว่าจะกลืนก็ไม่เป็นไร แต่การเป่าทิ้งส่วนเกินหรือสารละลาย Marimer ที่ค้างอยู่จากจมูก น่าจะเป็นการดีและสะดวกกว่า และในเด็กเล็กอาจใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดจมูกช่วยดูดออกมา


  9. ข้อแตกต่างของสารละลาย isotonic และ hypertonic คืออะไร

  เซลล์ร่างกายของเรามีเกลือธรรมชาติที่ความเข้มข้น 0.9 % สารละลาย isotonic จะมีความเข้มข้นของเกลือเท่ากับความเข้มข้นของเกลือในร่างกาย ส่วนสารละลาย hypertonic ความเข้มข้นของเกลือจะสูงกว่าความเข้มข้นของเกลือในเซลล์ร่างกาย