• 0-2886-8600-7
 • marimer@ohi-hc.com
 • บทความน่าอ่าน / น้ำทะเล แนวทางธรรมชาติบำบัด อีกทางเลือกของการล้างจมูก

  น้ำทะเล แนวทางธรรมชาติบำบัด อีกทางเลือกของการล้างจมูก

  สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ตรงกันข้ามกลับทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “มลภาวะ” มากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค หรืออาการต่างๆ ของโรคระบบทางเดินหายใจ และถ้ามีอาการต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดปัญหาโรคเรื้อรัง ทำให้ต้องมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโรคหรือรักษาอาการของโรค เช่น ยารักษาโรคภูมิแพ้ ยาบรรเทาอาการคัดจมูก ยาลดน้ำมูก เป็นต้น

  ในกรณีที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้ หรือมีอาการต่างๆ คุณคงเคยได้รับคำแนะนำเรื่อง การล้างทำความสะอาดโพรงจมูก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชะล้างเอาน้ำมูกที่เหนียวข้น หนอง สิ่งสกปรกในจมูก ซึ่งเกิดจากการอักเสบในโพรงจมูกและไซนัส ให้โพรงจมูกและบริเวณรูเปิดของไซนัสโล่ง ทำให้อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ทั้งที่ไหลออกมาข้างนอก และไหลลงคอ บรรเทาลง นอกจากนั้นการล้างจมูกก่อนการพ่นยาในจมูก ยังมีประโยชน์ในการทำให้ยาพ่นจมูกสัมผัสกับเยื่อบุจมูกได้มากขึ้น ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น วิธีการล้างจมูกที่ใช้กันอยู่ก็มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีการก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ทำให้มีข้อสงสัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดโพรงจมูกอย่างไรเหมาะสมที่สุด

  สเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำความสะอาดโพรงจมูกที่น่าสนใจ และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติและประโยชน์อันเป็นเอ กลักษณ์เฉพาะของสเปรย์พ่นจมูก ที่สามารถชำระล้างฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆออกจากจมูกแล้ว น้ำทะเลที่นำมาใช้ในแนวทางธรรมชาติบำบัด เมื่อถูกทำให้ปราศจากเชื้อ และทำให้เจือจางจนมีความเข้มข้นเท่ากับของเหลวในร่างกาย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และความแข็งแรงของเยื่อบุโพรงจมูกโดยไม่ก่อการระคายเคืองเมื่อล้างจมูก ผู้ป่วยภูมิแพ้ที่ใช้สเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูกจะใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้น้อยกว่าปกติ เนื่องจากน้ำทะเลในสเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูก ช่วยชะล้างเยื่อเมือกที่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ปะปนอยู่ในฝุ่นละอองออกจากโพรงจมูก จึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

  แม้กำลังเป็นที่นิยม แต่การใช้ธรรมชาติบำบัดในรูปแบบนี้ ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง คือน้ำทะเล ต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีมลภาวะ และอยู่ไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก และต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ การใช้น้ำทะเลเพื่อบำบัด จึงไม่ใช่ใช้น้ำทะเลที่ไหนก็ได้ แต่ต้องเลือกสถานที่และตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเลตลอดปีด้วย

  บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการล้างจมูกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง บรรจุภัณฑ์ของสเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูกมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ลักษณะบรรจุภัณฑ์ควรมีการออกแบบให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกที่ไหลย้อนกลับ การควบคุมมาตรฐานความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ดีตั้งแต่เปิดใช้งานจนถึงวันหมดอายุ หัวพ่นสเปรย์เพื่อการพ่นล้างจมูกควรมีการออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการใส่หัวพ่นที่ลึกเกินไปในโพรงจมูก เพื่อความปลอดภัยในการใช้ และมีระบบการแพร่กระจายอนุภาคขนาดเล็ก ทำให้สารละลายน้ำทะเลสัมผัสเยื่อบุโพรงจมูก ได้อย่างอ่อนโยน ทั่วถึง และเป็นเวลานาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้

  กล่าวโดยสรุป การนำแนวทางธรรมชาติบำบัดจากน้ำทะเล อีกทางเลือกของการล้างจมูก ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของน้ำทะเล และบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ การใช้สเปรย์น้ำทะเลพ่นจมูก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการล้างจมูก เพื่อบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ