marimer-baby

Marimer Isotonic Baby

สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ100% มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกาย จึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก

ข้อบ่งใช้

 • ใช้เพื่อทำความสะอาดโพรงจมูก
 • ใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุจมูก
 • ใช้ร่วมกันกับการรักษาโรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก (ENT infections)

Marimer Unidoses

สารละลายน้ำทะเลเจือจางปราศจากเชื้อ 100% ในรูปแบบหยดมีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกาย จึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก

ข้อบ่งใช้

 • มาริเมอร์ ในรูปแบบหลอดหยดเหมาะสำหรับใช้ในเด็กเล็ก
 • ใช้เพื่อทำความสะอาดโพรงจมูก
 • ใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุจมูก
 • ใช้ร่วมกันกับการรักษาโรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก (ENT infection)
marimer-hyper

Marimer Hypertonic

ส่วนประกอบ

สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100% มีความเข้มข้นของเกลือ 22 กรัม/ลิตรช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก และเยื่อบุโพรงจมูกบวม แดง ร่วมด้วย

ข้อบ่งใช้

 • ทำความสะอาดโพรงจมูก
 • ลดอาการคัดแน่นจมูก
 • ใช้ร่วมกันกับการรักษาโรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก (ENT infections)

Marimer Isotonic

สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ100% มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกาย จึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก

ข้อบ่งใช้

 • ใช้เพื่อทำความสะอาดโพรงจมูก
 • ใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุจมูก
 • ใช้ร่วมกันกับการรักษาโรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก (ENT infections)

*สั่งซื้อผ่าน www.shoppingohi.com ผู้แทนจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ