• 0-2886-8600-7
 • marimer@ohi-hc.com
 • มาริเมอร์ คืออะไร

  มาริเมอร์ คือสารละลายน้ำทะเลเจือจางสำหรับพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ100% เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสุขอนามัยที่ดีของโพรงจมูก สำหรับพ่นหรือล้างทำความสะอาดโพรงจมูก เพื่อลดอาการจมูกแห้งหรืออาการคัดแน่นจมูก เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุจมูก และใช้ร่วมกับการรักษโรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก (ENT infections)

  Marimer Isotonic

  Marimer Isotonic

  มาริเมอร์ ไอโซโทนิก

  สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100%มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกายจึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก  ช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก

  Marimer Hypertonic

  Marimer Hypertonic

  มาริเมอร์ ไฮเปอร์โทนิก

  สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100%มีความเข้มข้นของเกลือ 22 กรัม/ลิตรช่วยลดอาการคัดแน่นจมูกและเยื่อบุโพรงจมูกบวม แดง ร่วมด้วย

  Marimer Unidoses

  Marimer Unidoses

  มาริเมอร์ ยูนิโดส

  สารละลายน้ำทะเลเจือจางปราศจากเชื้อ 100% ในรูปแบบหยดมีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตร ซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกายจึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก  ช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก

  marimer-baby

  Marimer Isotonic Baby

  มาริเมอร์ ไอโซโทนิก  เบบี้
  สเปรย์น้ำทะเลเจือจางพ่นหรือล้างจมูก ปราศจากเชื้อ 100% มีความเข้มข้นของเกลือ 9 กรัม/ลิตรซึ่งเท่ากันกับของเหลวในร่างกาย จึงทำให้ไม่ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก ช่วยลดอาการคัดแน่นจมูก

  การพ่นหรือล้างจมูกด้วยมาริเมอร์  จะช่วยป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอก เช่น อากาศเย็น ฝุ่นละออง และมลภาวะต่างๆ ป้องกันการติดเชื้อในโพรงจมูก ลดอาการคัดแน่นจมูก ช่วยให้หายใจโล่งขึ้น แนะนำให้ใช้มาริเมอร์ในเด็กทารก เด็ก และผู้ใหญ่ เป็นประจำทุกวันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของโพรงจมูก